apžiūrėjimas

apžiūrėjimas
apžiūrė́jimas sm. (1) Rtr, NdŽ, ; R63, Sut, D.Pošk, N, LL124,270, Lapžiūrėti: 1. Vavelio apžiūrėjimą baigiame nuostabiomis Vito Stvošo skulptūromis J.Balt. Peronų aikštėje būna dengtos ar atviros keleivių išvykimo ir atvykimo, autobusų stovėjimo, manevravimo, apžiūrėjimo aikštelės LTEI495. | refl. N. ║ Be [telyčios] apžiūrė́jimo nerašys vitinaras (veterinaras) leidimo maistan vežt Mžš. Kad nebuvo tų gydytojų, brangus apžiūrė́jimas Antš. Daktarai labai lupa už apžiūrėjimą Ds. Dabar jau buvau perėjęs sanitarinį apžiūrėjimą ir galėjau eiti sau Šlč. Tada reikėjo mokėti daktarui už apžiūrė́jimą Vvr. 2.refl. LL124: Spirgėk nespirgėjęs, niekas neatsakis už tavo neapsižiūrėjimą Užp. Tikėkite, daktare, jis čia pateko per neapsižiūrėjimą J.Gruš. Ponaičio būta per neapsižiūrėjimą į mano pradalgį lazdelė įsmeigta Vaižg. 3. ║ Būt nudvėsęs [šuo] nuo tavo apžiūrė́jimo Sdb. | refl.: In vakarą apsižiūrė́jimas, triūsa Al. 4. Nu apžiūrė́jimo užauga: mėšlo nedėsi, kas augs?! Grd. 5.apžiūrėti 6: Teisminių įrodymų apžiūrėjimas TTŽ. Atsisėdau nuošaliau ant laiptų, dar kartą ryžausi pagrindiniam kišenių ir kitokių skylių apžiūrėjimui M.Katil. 6. apžiūrėti 10: Seniau tokie burtai buvo, nelaimingas apžiūrė́jimas Lel. \ žiūrėjimas; apžiūrėjimas; atsižiūrėjimas; dažiūrėjimas; įžiūrėjimas; išžiūrėjimas; nužiūrėjimas; pažiūrėjimas; peržiūrėjimas; piežiūrėjimas; pražiūrėjimas; prižiūrėjimas; sužiūrėjimas; užžiūrėjimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apžiūrėjimas — dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • žvalgai — žvalgaĩ sm. pl. (4) KGr153, K, BzF204, LsB170, LVIV775, Rtr, NdŽ, žvalgai (1) Š, J.Jabl, NdŽ, Sl 1. KBII51 jaunojo ar jaunosios namų ūkio apžiūrėjimas prieš vestuves, pražvalgai: Į žvalgùs eiti KI465. Jaunikis joja į žvalgùs KI219. Į žvalgùs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apveizėjimas — sm. (1) → apveizėti: 1. D.Pošk, NdŽ, KŽ. ║ DūnŽ ligonio apžiūrėjimas, sveikatos patikrinimas: Už apveizėjimus nėko [daktarui] nereik, tik už vaistus Pp. 2. Gmž Už [vaiko] apveizėjimą gerai sumoka Rdn. Gauni pensiją, kokio apveizėjimo benori Vn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžiūra — apžiūrà sf. (3b) 1. prižiūrėjimas, priežiūra: Nė jokios apžiūrõs nėra apie ligonį, t. y. nė kokį priveizdėjimą netur J. Kiekvienam daiktui reik apžiūrõs, ir augs Plv. Nėra geros apžiūrõs, užtat taip viskas iširę ūky Pg. Tos mašinos bloga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžvalga — apžvalgà sf. (3b), ãpžvalga (1) 1. K apžiūrėjimas, apžvelgimas: Vietos apžvalga rš. Žvaigždynų apžvalgą patogu pradėti nuo poliaus P.Slavėn. 2. Pron apsižiūrėjimas, apsiskaičiavimas: Jis dirba su ãpžvalga, t. y. apsižvalgydamas į visas puses J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžvalgai — sm. pl. (1), apžvalgaĩ (3b) 1. apžiūrėjimas jaunikio turto: Iki apžvalgų žadėjo tekėt, o po apžvalgų nebenori Ds. Jie važiavo abudu į ãpžvalgus Pc. 2. Š atvykusieji pas jaunikį jo turto apžiūrėti, pražvalgai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsižiūrėjimas — sm. (1) KŽ 1. N → atsižiūrėti 1: Kai užjudinom, tai kad lėkė be atsižiūrėjimo Kair. Juodu išsigandusiu pavažiavo be atsižiūrėjimo, todėl nežinojo, ar tuodu peštuku ilgai kirtosi BsV165. 2. → atsižiūrėti 3: Atsižiūrėjimą tura turėti į senus Vn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažiūrėjimas — ×dažiūrėjimas (hibr.) sm. (1); D.Pošk → dažiūrėti 1: In bites tai reikia dažiūrėjimo Rod. žiūrėjimas; apžiūrėjimas; atsižiūrėjimas; dažiūrėjimas; įžiūrėjimas; išžiūrėjimas; nužiūrėjim …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžiūrėjimas — sm. (1) 1. DŽ2 → išžiūrėti 2. 2. refl. KI153 → išžiūrėti 4 (refl.). 3. → išžiūrėti 3: Išžiūrėjimo reik senam Grd. 4. išvaizda: Taip da …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • musteris — ×mùsteris (vok. Muster) sm. (1) 1. R261, N, K modelis, pavyzdys. 2. N apžiūrėjimas (kareivių) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”